DK   UK   DE​    

Reklamationsfrist: 48 timer efter modtagelse af varer for frosne produkter, 24 timer efter modtagelse af ferske produkter.

Tvist: Behandles efter dansk rets regler og behandles i første instans ved retten i Esbjerg.

Force Majeure: Varde Laks A/S tager forbehold for Force Majeure som arbejdskonflikt, strejke, brand, krig og besættelse.

Holdbarhed: Varde Laks A/S er ikke ansvarlig for holdbarheden, og dermed følgende erstatningskrav, hvis produktet ikke har været opbevaret dokumenteret, som angivet på etiketten.

Betalingsoverskridelse: Hvis betalingsbetingelserne overskrides har Varde Laks A/S ret til at beregne morarenter på 1% pr. påbegyndt måned efter forfaldstid samt et ekspeditionsgebyr.​

Kontakt Varde Laks A/S​

​Snedkervej 2, 6800 Varde

Tlf.:​

Klik på logo for at åbne diplomet:​